Vastuullisuus

Vastuullisuus on avainasemassa Luxreadersin toiminnassa.

Vastuullisuus perustuu mielestämme kolmeen avainkäsitteeseen – planeettaamme, ihmisiin ja tuotteeseen. Luxreaders pyrkii harjoittamaan toimintaansa sekä ympäristöä että yhteiskuntaa hyödyttävällä tavalla.

Planeetta

Planeettamme on tärkeä Luxreadersille. Ympäristöaloitteidemme tarkoitus on varmistaa, että toimintamme on aina vastuullista ympäristömme näkökulmasta katsottuna.

Tuote

Yrityksemme on aina vertikaalisesti mukana tuotantoketjussamme. Olemme ylpeitä tuotantotavoistamme ja tuotteistamme. Pyrimme aina optimoimaan tuotteemme ja palvelumme.

Ihmiset

Luxreadersilla työskentelyn kuuluu olla hauskaa, jännittävää ja inklusiivista. Pyrimme aina varmistamaan, että jokainen työntekijä on aina tervetullut ja kunnioitettu osa Luxreadersin yhteisöä.
Vihreä tiimi

Luxreadersilla on oma vihreä tiimi, joka koostuu yrityksen toiminnan ympäristöystävällisyyden kehittämiseen keskittyvistä henkilöistä. Se tarjoaa työntekijöille tilaisuuden ottaa aktiivisemmin osaa toimintaamme sekä kannustaa heitä tehokkaaseen yhteistyöhön, kehittää johtajuus- ja tiimityötaitoja ja auttaa heitä antamaan panoksensa monelle työntekijällemme tärkeässä asiassa. Nämä aloitteet vaihtelevat töihin pyöräilemisen kaltaisista tai lihansyönnin välttämisen kaltaisista henkilökohtaisista aina yrityksensisäisiin tavoitteisiin, joita ovat esimerkiksi oman arvoketjumme sisäisten ympäristöongelmien käsittely. Tiimi tekee vuosikatsauksen kuluneen vuoden aikana tehdyistä toimenpiteistä, minkä lisäksi he suunnittelevat Luxreadersin tulevana vuotena tehtäviä kestävän kehityksen aloitteita ja keskustelevat niistä.

Konttorinsisäiset aloitteet

Koronaviruspandemian aikana ihmisten turvallisuus ja työpaikan siisteys ovat olleet ensisijaisen tärkeitä, jotta työntekijämme ovat voineet tuntea olonsa mukavaksi töihin tullessaan. Aikaisempi buffettityylinen lounasjärjestelmämme oli suurmenestys, sillä se vähensi ruokajätettä ja paketoinnin tarvetta, mutta koronaviruspandemian aikana meidän oli järjestettävä erilliset lounastuokiot työntekijöillemme voidaksemme luoda turvallisemman työympäristön. Pyrimme käsittelemään tuottamamme jätteet tehokkaammin tuomalla konttoriimme ruoka- ja muovijätteen sekä metallitölkkien kierrätyspisteet
.

Olemme myös tuoneet konttoriimme lisää kasveja, sillä työntekijöiden hyvinvoinnin parantamisen ja sisustuksen kaunistamisen lisäksi ne myös imevät hiilidioksidia! Jos vietät suuren osan päivästä konttorilla, niin jo pelkästään kasvien läsnäolo auttaa kierrättämään happea, ja auttaa sekä maapalloa että ihmisiä. Luxreadersin sisätilakasvit ovat arvostettuja työntekijöidemme keskuudessa, ja niitä hoidetaan hyvin, minkä lisäksi ne ovat inspiroineet kollegoitamme tekemään omia viherpeukaloaloitteitaan!

Paperinkulutuksen minimointi

Olemme pyrkineet vähentämään paperinkulutusta Luxreadersin konttorissa jo vuodesta 2020 alkaen. Suurin osa päämajassamme päivittäin tehdyistä toimenpiteistä tapahtuu pelkästään verkossa. Olemme e-kaupankäyntiyritys, joten verkkoteknologian hyödyntäminen on jo meille itsestäänselvyys, joten pyrimme vähentämään paperinkulutusta estääksemme metsien katoamisen!

Kasvipohjainen vaihtoehto

Selluloosa-asetaatti on mainio raaka-aine lasien valmistukseen: sillä on sekä kiiltäväpintainen, viehättävä ulkomuoto että hyvä luonnollinen koostumus. Selluloosa on luonnollinen polymeeri ja yleinen kasviraaka-aine, joka reagoidessaan etikkahappoanhydridin kanssa muodostaa selluloosa-asetaattia. Tämä raaka-aine saa meidät ajattelemaan uudestaan käsitettä "muovi" voidessamme valmistaa kasviraaka-aineista biomuovia, joka on sekä biopohjainen että biohajoava. Selluloosa-asetaattiin tarvitsee lisätä vain pehmitettä sen ulkomuodon ja rakenteen parantamiseksi, ja meillä on tällöin käsissämme mahtava raaka-aine ja parempi kasvipohjainen vaihtoehto aurinkolasien valmistukseen. Useat Luxreaders-lasit ovat tarjolla asetaattikehyksillä, jotta meidän asiakkaillamme olisi mahdollisuus valita kasvipohjaisempi tuote.

Lyhyempi toimitusketju

Luxreaders omaa ainutlaatuisen liiketoimintamallin, jonka ansiosta me voimme poistaa välittäjät toimitusketjustamme. Tämä tarkoittaa, että toimitusketjuamme lyhentyy ja tuotteet toimitetaan valmistajalta suoraan kuluttajalle. Tuotteiden kuljetusmatkojen lyhentyessä me vähennämme myös ympäristön hiilidioksidipäästöjä. Meillä ei myöskään ole fyysisiä kaupparakennuksia, jolloin tuotteidemme valmistukseen käytettyjen resurssien ja prosessien määrä vähenee. Uskomme, että tuotteiden tehokas toimitus on sekä halvempaa asiakkaalle että säästää ympäristöä, kun kuljetukseen käytetään mahdollisimman vähän resursseja, jotka tämän lisäksi käytetään optimaalisesti ilman haaskausta.

Tuotantomme keskittyy Kiinaan, josta tuotteemme kuljetetaan Tanskassa sijaitsevaan keskusvarastoomme. Pyrimme kuljettamaan tuotteemme Eurooppaan kestävien kuljetusmuotojen avulla ja ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittaen. Tällä hetkellä tämä tarkoittaa suurten laivalastien kuljettamista kerralla. Teemme jatkuvasti töitä löytääksemme kestävimmän kuljetusmuodon tuotteillemme.

Tiedämme pystyvämme parempaan ja se on myös velvollisuutemme...

Pair large text with an image to give focus to your chosen product, collection, or blog post. Add details on availability, style, or even provide a review.

Auta meitä kehittymään! Asiakkaiden osallistuminen kestävyyskeskusteluun

Kestävyyden ollessa laajalti keskittynyt ihmisten, planeetan ja talouselämän ympärille, kiertotalous painottaa enemmän raaka-aineiden elinkaaria. Nämä kaksi käsitettä kuitenkin kulkevat käsi kädessä. Puhuessamme kiertotalouden ja liiketoimintaympäristön puolesta me toivomme, että jätteemme hävitetään vastuuntuntoisesti, jotta ne palaisivat kierron tuotantovaiheeseen ja uusien raaka-aineiden hankkimisen tarve vähentyisi. Me kannustamme kaikkia kuluttajiamme liittymään meihin ja kierrättämään Luxreaders-tuotteet niiden tullessa elinkaarensa päähän. Näin tuotteemme eivät mene hukkaan silloin, kun niitä voitaisiin vielä käyttää hyödyksi.

Sidosryhmien käytännesäännöt

Yhtiömme työskentelee monien sidosryhmien, kuten tavaroiden toimittajien sekä valmistajien, kanssa, myös maailman etäisissä osissa. Luxreaders huolehtii, että kanssamme yhteistyötä tekevien ihmisten ihmisoikeudet ja terveys ovat turvattu. Käytännesääntömme ovat linjassa Euroopan unionin sosiaaliturvaoikeuksien, ympäristöä koskevien oikeuksien ja eettisten periaatteiden kanssa. Kaikkien sidosryhmiemme sekä EU:n sisällä että ulkopuolella on noudatettava näitä toimintaperiaatteita.

Kansainvälinen tiimi

Monimuotoisuutta ja osallisuutta edistävät ohjelmat ovat yhtiömme tehtävä: niihin perustuvat toimintasuunnitelmat ja käytännöt tukevat monimuotoista työpaikkaa ja sen vaikutukset auttavat meitä saavuttamaan kilpailuedun liikennetoiminnassa. Monimuotoisuudessa on kyse yksilön ja ryhmän eroavaisuuksien sisällyttämisestä. Toisaalta sisällyttämisessä on kyse ympäristöstä, jossa monimuotoisuus kukoistaa. Osallisuutta edistävä työympäristö antaa eri taustojen omaaville työntekijöille mahdollisuuden tuoda työpaikalle parhaan, aidon version itsestään ja tuntea, että he kuuluvat joukkoon. Juuri näitä käsitteitä kuvastaa työpaikkamme, jossa ihmisten eroavaisuuksia arvostetaan ja jossa ne nähdään suurina etuina kansainväliselle tiimillemme.

Kattava verkkokauppa

Tiedämme, että alustallamme on kyky tavoittaa maailmanlaajuinen yhteisöjen verkosto, joka koostuu useista eri kansalaisuuksista ja eri taustojen omaavista ihmisistä. Täten meillä on kommunikaatiossamme "nollatoleranssi" mitä tulee syrjintään. Pyrimme siihen, että kaupassamme ja alustallamme kaikkia asiakkaita kunnioitetaan ja palvellaan osallistuvalla tavalla.